Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

ДИЈАГНОЗА

Сваки побачај у стадима оваца треба да буде узбуна на бруцелозу иако и друге болести као што је нпр. Q грозница могу изазвати сличне симптоме па је због тога неопходно поставити лабораторијску дијагнозу. Поуздана дијагноза се поставља само лабораторијски (испитивање крви).

У нашој земљи, Законом су прописане дијагностичке методе брзе аглутинације (rose bengal), као оријентациона метода и РВК као потврдна метода. У случају побачаја узорке крви слати одмах након побачаја и двије до три седмице касније (због могућих лажно негативних резултата). Серолошки позитивни реактори сматрају се болесним животињама и за њих се примјењују законом предвиђене мјере.

 

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб