Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Одјељење за (правне) финансијске и административне послове

Опште информације о Oдјељењу

 

Шеф одјељења

Спасоје Чамур, 

Тел: +387 33 / 565-705,

spasoje.camur@vet.gov.ba

 

Стручни савјетник за правне послове

Мира Мишовић, 

Тел: +387 33 / 565-720,

mira.misovic@vet.gov.ba

 

 

Виши стручни сарадник за опште и кадровске послове

Сњежана Боровчанин, 

Тел: +387 33 / 565-721,

snjezana.borovcanin@vet.gov.ba

 

Стручни сарадник за финансије

Свјетлана Маунага, 

Тел: +387 33 / 565-707,

svjetlana.maunaga@vet.gov.ba

 

Самостални референт - књиговођа

Бојан Цвијетић, 

Тел: +387 33 / 565-730,

bojan.cvijetic@vet.gov.ba

 

Референт за административно техничке послове

Исмир Оловчић, 

Тел: +387 33 / 565-712,

ismir.olovcic@vet.gov.ba

 

Референт за административно техничке послове

Наташа Симеуновић, 

Тел: +387 33 / 565-700,

natasa.simeunovic@vet.gov.ba

 

Референт за административно техничке послове

Дражен Крешталица, 

Тел: +387 33 / 565-710,

drazen.krestalica@vet.gov.ba

 

Курир

Бранкица Бучевац, 

 

Спремачица

Рајка Пустивук. 


 

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб