Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Како се бруцелоза дијагностицира?

Бруцелоза се дијагностицира у лабораторији тако што се пронађу Brucella организми у узорцима крви или коштане сржи. Уз то, тестови крви се могу направити да би се уочили антитијела против бактерије. Уколико се овај метод користи, два узорка крви би се требала узети у двије седмице. 

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб