Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Одјељење граничнe ветеринарске инспекције

Опште информације о Oдјељењу

Шеф Одјељења

Вет.спец. Славиша Крешталица,

тел: +387 33 565 743,

slavisa.krestalica@vet.gov.ba

 1. Ахмет Хаџиабдић - гранични ветеринарски инспектор
 2. Асмир Реџеповић - гранични ветеринарски инспектор
 3. Есад Црнкић - гранични ветеринарски инспектор
 4. Горан Јокић - гранични ветеринарски инспектор
 5. Игор Громилић - гранични ветеринарски инспектор
 6. Милан Ристић - гранични ветеринарски инспектор
 7. Мирослaв Крљић - гранични ветеринарски инспектор
 8. Младенко Андрић - гранични ветеринарски инспектор
 9. Небојша Симић - гранични ветеринарски инспектор
 10. Неда Брајковић - гранични ветеринарски инспектор
 11. Велимир Вуковић - гранични ветеринарски инспектор
 12. Велислав Димитријевић - гранични ветеринарски инспектор
 13. Драго Сандо - гранични ветеринарски инспектор
 14. Весна Каран - гранични ветеринарски инспектор
 15. Вет.спец. Раде Драгојловић - гранични ветеринарски инспектор
 16. Гаврило Дангубић - гранични ветеринарски инспектор
 17. Жаклина Радман - гранични ветеринарски инспектор
 18. Николина Солдатић - гранични ветеринарски инспектор
 19. Санела Соколовић - гранични ветеринарски инспектор
 20. Аднан Ахметбеговић - гранични ветеринарски инспектор
 21. Далибор Ловрић - гранични ветеринарски инспектор
 22. Блажен Катана - гранични ветеринарски инспектор
Основни задаци граничне ветеринарске инспекције су спровођење ветеринарско - здравствене контроле у међународној трговини живим животињама, храном и производима животињског поријекла, која би могла представљати ризик по здравље људи и животиња.
 
Гранична ветеринарска контрола прописана је Законом о ветеринарству у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 34/02), Правилником о условима и начину рада ГВИ (Службени гласник БиХ, број: 45/09), Одлуком о висини накнаде за обавезне ветеринарско здравствене прегледе на ГП (Службени гласник БиХ, број: 91/09) и Приручником за рад ГВИ (преглед живих животинја/преглед производа животињског поријекла)(Службени гласник БиХ, број. 96/09).
 
Контролу, надзор и координацију рада граничне ветеринарске инспекције обавља Министарство спољне трговине и економских односа БиХ, путем Канцеларије за ветеринарство БиХ.
 
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине формирана је Одлуком Савјета министара БиХ о оснивању Канцеларије за ветеринарство БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 31/00 и 10/02) а кадровско попуњавање услиједило је након доношења Одлуке о преузимању ветеринарских инспектора из ентитетских министарстава и Одјељења Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у Министарство спољне трговине и економских односа БиХ - Канцеларија за ветеринарство БиХ („Службени гласник БиХ“ број 46/04).
 
Горе наведеном одлуком дефинишу се и надлежности Службе. Ветеринарски инспектори на граничним прелазима, као јединствена служба, дјелују од 01.12.2004. године.
 
 

Подручје/а дјеловања Oдјељења

ГВИ нису само прва заштита и препреке против уласка болести у земљу, него представљају добар показатељ квалитета управљања ветеринарским сервисима за контролу здравља животиња и учешћа ветеринара у јавном здрављу.
Гранична служба за ветеринарску инспекцију обавља ветеринарско-здравствене прегледе и контроле на 10 одобрених и категоризираних граничних ветеринарских прелаза на границама БиХ.
 • У спроведби инспекцијског надзора ГВИ спроводи ветеринарско-здравствени преглед и контролу над увозом,провозом и извозом пошиљака животиња и производа животињског поријекла,објеката и робе којима се могу преносити заразне болести и тако угрозити животе и здравље људи као и животиња.
Поред наведеног ГВИ има право и обавезу обавити ветеринарску контролу услова превоза пошиљки, претовара, привременог складиштења и дезинфекцију возила.
 

Надлежност Oдјељења огледа се у слиједећим активностима:

Одјељење граничне ветеринарске инспекције:
 
 1. Проводи контролу и надзор међународног промета животиња, производа животињског пориjекла, сточне хране и ветеринарских лиjекова;
 2. Обавља анализу ризика у виду међународног промета живих животиња и производа животињског пориjекла, те отпадних материја животињског пориjекла;
 3. Прати услове издавања сертификата о здравственом стању у међународном промету и ради на припреми и изради одговарајућих сертификата;
 4. Контролише ветеринарско-здравствене услове за увоз, извоз и провоз животиња и производа животињског пориjекла, сточне хране и ветеринарских лиjекова, те у том смислу проводи мjере из рјешења о непостојању ветеринарско-здравствених сметњи за увоз и провоз;
 5. Координира и усклађује рад Одјељења граничних ветеринарских инспекција са осталим службама на граници;
 6. У провођењу инспекцијских контрола Одјељење граничне ветеринарске инспекције проводи ветеринарско-здравствени преглед и контролу над увозом, транзитом и извозом пошиљака животиња и производа животињског пориjекла, објеката и робе којима се могу преносити заразне болести и тако угрозити животе и здравље људи и животиња;
 7. Сeм наведеног, Одјељење граничне ветеринарске инспекције има право и обавезу да обави ветеринарску контролу услова превоза пошиљaкa, претовара, привременог складиштења и дезинфекцију возила.
 
Hадаље, ГВИ има право да узима узорке за брзе прегледе као и да их шаље у овлаштене лабораторије на испитивања.
 • Пошиљке производа могу улазити на територију Босне и Херцеговине само преко одобрених ганичних ветеринарских прелаза које одређује Савјет министара, на приједлог Канцеларије за ветеринарство, када је утврђено да удовољавају условима у складу са чланом 24. и 25. Закона о ветеринарству у Босни и Херцеговини “Службени гласник БиХ”, број 34/02.
 • Члан 4. и 7. Одлука о условима и начину рада граничних ветеринарско инспекцијских прелаза у Босни и Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 49/04)

Радно вријеме:
 
Р. Бр ГРАНИЧНИ ВЕТЕРИНАРСКО ИНСПЕКЦИЈСКИ ПРЕЛАЗ Радно вријеме у љетњем периоду (од 01.04-30.09) Радно вријеме у зимском периоду (01.10 -31.03) Радно вријеме суботом
1 Аеродром Сарајево 08,00-16,00 08,00- 16,00  
2 Каракај 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
3 Рача 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00-15,00
4 Орашје 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00-15,00
5 Градишка 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
6 Изачић 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00-15,00
7 Каменско По писменој најави По писменој најави  
8 Горица 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
9 Бијача 08,00 - 20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
10 Клобук 08,00-16,00 08,00-16,00  
11 Метаљка (Привремени гранични ветеринарски прелаз) По писменој најави По писменој најави  
12 Вардиште (Привремени гранични ветеринарски прелаз) По писменој најави По писменој најави  
13 Аеродром Тузла (Привремени гранични ветеринарски прелаз) По писменој најави По писменој најави  

 

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб