Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Обавјештења

ДОПУНА УПУТСТВА О ПРОВОЂЕЊУ МОНИТОРИНГА НА ПРИСУСТВО БРУЦЕЛОЗЕ КОД ГОВЕДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У 2024. ГОДИНИ

23.07.2024.
Dopuna Uputstvo_bruceloza_goveda_2024_bos_FINAL.pdf

Упутство о праћењу присуства бруцелозе код говеда у Босни и Херцеговини у 2024.

01.07.2024.
Uputstvo monitoring bruceloze goveda_2024_SR.pdf

УПУТСТВО О СПРОВОЂЕЊУ ВАКЦИНАЦИЈЕ МАЛИХ ПРЕЖИВАРА ПРОТИВ БРУЦЕЛОЗЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У 2024. ГОДИНЕ

18.06.2024.
Uputstvo o provodenju vakcinacije_2024_final_SR.pdf

Упутство о спровођењу плана праћења и контроле резидуа за 2024. годину

15.05.2024.
Uputa za PPR 2024_bos.docx

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на нацрт Упутства о спровођењу плана праћења и контроле резидуа за 2024. годину

03.05.2024.
Uputa za PPR 2024_bos.docx

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на нацрт Правилника о измјенама Правилника о условима и начину рада граничне ветеринарске инспекције Босне и Херцеговине

07.04.2024.
Nacrt Pravilnika.pdf

Завршни извјештај Канцеларије за ветеринарство БиХ за 2023. годину

12.03.2024.
ZavrsniIzvjestaj2023.pdf

Завршни извјештај за 2022. годину

12.02.2024.
zvršni izvještaj za 2022 godinu.pdf

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на нацрт Извјештаја о раду Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине за 2023. годину

30.01.2024.

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на нацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о максимално дозвољеним количинама фармаколошки активних супстанци у производима животињског поријекла

25.01.2024.

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на преднацрт Правилника о измјенама и допунама Правилника о мјерама за надзор афричке свињске куге

07.12.2023.
Prijedlog Praivlnika o izmjenama_23112023.docx

Приручници намијењени ветеринарима и ветеринарским инспекторима за дијагностику слинавке и шапа у теренским условима

07.12.2023.

Одлука о отвореним комуникацијским каналима путем којих се може поднијети пријава корупције или друге неправилности

29.11.2023.
Odluka o otvorenim komunikacijskim kanalima.pdf

Свјетска седмица подизања свијести о антимикробној резистенцији (18.-24. новембра 2023. године)

15.11.2023.
AMR za web.docx

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на Правилник о условима набавке и начину коришћења службених специјализованих возила Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине

10.11.2023.

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на нацрт Програма рада Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине за 2024. годину

03.11.2023.

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на преднацрт Одлуке о допунама Одлуке о ветеринарском увјерењу о здравственом стању животиња и пошиљака животињског поријекла у унутрашњем и међународном промету

16.10.2023.

Јавни оглас за пријем извршиоца у статусу запосленика на радно мјесто стручни сарадник за финансије

28.08.2023.

Упутство о обавезном спровођењу мјера појачаног надзора пошиљака меса свиња и производа од меса свиња

31.07.2023.
20230728110617.pdf

Буџет за грађане за 2023. годину

05.07.2023.
BUDŽET ZA GRAĐANE 2023 ZZZZ.pptx
Ставке 0 - 20 од 63 укупно

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб