Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Vijesti

Održan četvrti sastanak Nadzornog odbora projekta

10.09.2021.

Ured za veterinarstvo BiH i Fondacija Dogs Trust BiH dogovorili jaču saradnju po pitanju zakonskog rješavanja problema pasa lutalica

09.09.2021.

Direktor UZV-a BiH na sastanku u Zvorniku

06.09.2021.

Održan simpozij na Kupresu „20 godina bruceloze u Bosni i Hercegovini“

06.09.2021.

Direktor Ureda za veterinarstvo BiH posjetio firmu „Suša Komerc“

24.08.2021.

Predstavnici Ambasade SAD u Bosni i Hercegovini posjetili Ured za veterinarstvo BiH

24.08.2021.

Obavljena inspekcijska kontrola nad radom mljekare „MI 99“ d.o.o. iz Gradačca

06.08.2021.

Zabrana uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda za proizvođača "Mliječna industrija 99" doo iz Gradačca u Republiku Srbiju

28.07.2021.

Direktor Ureda za veterinarstvo BiH u posjeti Veterinarskom fakultetu

27.07.2021.

Direktor Ureda za veterinarstvo BiH učestvovao na radionici o regionalnom pristupu kontroli prekograničnih bolesti životinja

09.07.2021.

Direktor Ureda za veterinarstvo BiH sastao se sa ministrom Pašalićem

06.07.2021.

Održan sastanak sa delegacijom Koordinacionog odbora peradara/živinara BiH

02.07.2021.

Počela isporuka prve tranše identifikacijskih ušnih markica za obilježavanje ovaca i koza u BiH

01.07.2021.

Završni izvještaj Ureda za veterinarstvo BiH za 2020. godinu

08.06.2021.
završni 2020.PDF

Uputa o provođenju plana praćenja i kontrole rezidua za 2021. godinu.

08.06.2021.
Uputa o provođenju PPR za 2021. god..pdf

Javni poziv za dostavljanje prijedloga i primjedbi na nacrt Upute o provođenju plana praćenja i kontrole rezidua za 2021. godinu

01.03.2021.
Uputstvo za PPR 2021_bos.docx

Javni poziv za dostavljanje prijedloga i komentara na prednacrt Izvještaja o radu Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

01.03.2021.

SVIM IZVOZNICIMA / VLASNICIMA KUĆNIH LJUBIMACA

13.11.2020.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga i komentara na nacrt Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o obilježavanju i kontroli kretanja životinja u Bosni i Hercegovini

20.07.2020.
Pravilnik.doc

Završni izvještaj Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

30.06.2020.
Zavrsni2019.pdf
Stavke 20 - 40 od 72 ukupno

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab