Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Direktor UZV-a BiH na konferenciji u Kataniji

Datum: 11.10.2022.

Direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković učestvuje na 30. konferenciji Regionalne komisije za Evropu koja se održava u periodu od 03. do 07. oktobra 2022. godine u Kataniji (Republika Italija). Konferencija se održava u organizaciji Svjetske organizacije za zdravlje životinja (World Organisation for Animal Health-WOAH).

Na Konferenciji učestvuju 53. člana Regionalne komisije za Evropu, kao i predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija koji rade na poslovima veterinarskog i javnog zdravlja.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab