Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Nova računarska oprema za veterinarske inspektore na graničnim prelazima

Datum: 27.12.2021.

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine je uz podršku Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini u potpunosti obnovio računarsku opremu na svim graničnim prelazima na kojima se vrši kontrola veterinarsko-zdravstvene ispravnosti proizvoda, živih životinja, kao i lijekova namjenjenih životinjskoj upotrebi.


„U saradnji sa Delegacijom Evropske unije, ovdje u Bosni i Hercegovini, uspjeli smo obezbijediti neophodnu računarsku opremu za nesmetan rad odjeljenja Granične veterinarske inspekcije. Stara oprema je bila već zastarila i u velikoj mjeri je otežavala rad. Sada smo uspjeli staru zamijeniti novom računarskom opremom. Svaki granični prelaz dobio je neophodan broj računara i štampača, čime smo produktivnost veterinarskih inspekcija podigli na viši nivo,“ istakao je direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković.


Posljednja nabavka računarske opreme koja je instalirana na graničnim prelazima je realizirana prije sedam godina. Ažuriranjem softverske i hardverske podrške Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine se brine o provođenju efikasnosti i efektivnosti međunarodno priznatog veterinarskog državnog statusa.


 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab