Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Dogovoreno potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Agencijom za hranu i veterinu Sjeverne Makedonije

Datum: 27.04.2022.

Direktor Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković učestovavo je na Regionalnom forumu za komunikaciju i saradnju rukovodilaca veterinarskih organizacija Zapadnog Balkana koji je održan u periodu od 19. do 21. aprila u Ohridu. Forum je održan u okviru projekta „Regionalni poslovi na iskorjenjivanju bolesti na Zapadnom Balkanu“ (REGIONAL ACTION ON DISEASE ERADICATION IN THE WESTERN BALKANS (ADEWB)).

Tom prilikom direktor Ureda imao je više radnih sastanaka, između ostalog i sa direktorom Agencije za hranu i veterinu Sjeverne Makedonije Nikolče Babovskim. Na ovom sastanku dogovoreno je da se dosadašnja dobra saradnja ozvaniči potpisivanjem Memoranduma o saradnji između dvije institucije.

 „Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Agencijom za hranu i veterinu Sjeverne Makedonije biće osnova ne samo za još bolju međuinstitucionalnu saradnju već i za povećanje trgovinske razmjene između dvije zemlje“ istakao je Bošković.

Također, na sastanku se razgovaralo i o unapređenju saradnje u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja, razmjeni iskustava i intenziviranju aktivnosti u okviru regionalne inicijative za prevenciju i kontrolu bolesti životinja.

U okviru radne posjete Bošković se sastao i sa direktorom Instituta za akreditovanje Sjeverne Makedonije, IAM, Slobodanom Čokrevskim. Također, direktor je obišao i nekoliko izvoznih objekata, među kojima je i najveći izvoznik mesnih prerađevina u BiH „Pekabesko“.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab