Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Inspekcijski tim DG SANTE provodi online audit sistema kontrole rezidua i veterinarsko-medicinskih proizvoda u BiH

Datum: 20.10.2021.

Generalni direktorat za zdravlje i sigurnost hrane Evropske komisije (DG SANTE) provest će u periodu od 18. do 22. oktobra 2021. godine, audit sistema kontrole rezidua i kontaminanata u živim životinjama i u proizvodima životinjskog porijekla uključujući kontrolu upotrebe i distribucije veterinarsko-medicinskih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Uslijed COVID-19 pandemije audit se provodi na daljinu preko Microsoft Teams platforme za online sastanke. Prema zahtjevima inspekcijskog tima učesnici audita su predstavnici Ureda za veterinarstvo BiH, nadležnih entitetskih ministarstava poljoprivrede, nadležnih inspektorata entiteta i Brčko distrikta BiH, te kantonalni i općinski veterinarski inspektori zaduženi za provođenje Plana praćenja rezidua i kontrole veterinarsko – medicinskih proizvoda.


Cilj ovog audita je provjera veterinarskog sistema u implementaciji Plana praćenja rezidua i kontrole upotrebe i distribucije veterinarsko medicinskih proizvoda u Bosni i Hercegovine, kako bi se ustanovilo da se isti provode u skladu sa uslovima jednakim ili ekvivalentnim u Evropskoj uniji prilikom provođenja monitoringa rezidua i kontrole veterinarsko – medicinskih proizvoda. 

Značaj ovog audita se ogleda u održavanju odobrenih planova praćenja rezidua za grupe proizvoda životinjskog porijekla koji se mogu izvoziti na tržište Evropske unije, s obzirom da je odobrenje plana glavni preduslov za ostvarenje izvoza živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla u Evropsku uniju.

Preliminarni rezultati ovog audita biće poznati nakon misije inspekcijskog tima, kada se dostavi preliminarni izvještaj sa preporukama na koji će Bosna i Hercegovina imati pravo dostaviti komentare. Nakon toga će biti poznat konačni izvještaj.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab