Izjava o svrsi donošenja Pravilnika

Printer-friendly version
29.12.2017

Izjava o svrsi donošenja Pravilnika kojim se utvrđuju mjere za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija

Pravilnik kojim se utvrđuju mjere za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformih encefalopatija je predmet usklađivanja sa europskom legislativom, odnosno sa Uredbom  (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. maja 2001. godine o utvrđivanju pravila za sprječavanje, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija.

Ovaj Pravilnik se odnosi na javno zdravstvo i uključuje mjere za smanjivanje potencijalne opasnosti za ljude i životinje zbog izlaganja zaraženim proizvodima životinjskog porijekla. Ovaj se Pravilnik  treba primjenjivati na proizvodnju i stavljanje na tržište živih životinja i određenih proizvoda životinjskog porijekla u skladu sa važećim propisima.

Ciljne grupe koje obuhvata predmetni pravilnik su subjekti u poslovanju s hranom/hranom za životinje, odnosno sva fizička i pravna lica i organizacije na koje se odnosi.

Napomena: Tekst naziva prednacrta Pravilnika je tehnički izmijenjen radi bolje usklađenosti terminologije ali se stari naziv navodi u izjavi zbog ranije primjene istog. 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE