Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina


Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina


Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina


Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina


Actual

Informations

Informacije o javnim nabavkama 28.02.2023. godine (translation is not available)

28.02.2023.

Privremeni plan javnih nabavki (translation is not available)

14.02.2023.

Odluka o obustavi postupka (translation is not available)

14.02.2023.

Odluka o nastavku postupka (translation is not available)

14.02.2023.

Informacije o javnim nabavkama 26.01.2023. godine (translation is not available)

26.01.2023.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lož ulje (translation is not available)

04.08.2022.

Odluka o poništenju postupka: lot1 i lot2 (translation is not available)

14.07.2022.

Read more »

News

Inspekcijski tim iz Malezije u posjeti BiH (translation is not available)

08.03.2023.

Održana obuka službenih veterinarana na temu „Proizvodi ribarstva izvoz u EU“ (translation is not available)

28.12.2022.

Predstavnici veterinarskog sektora Austrije u radnoj posjeti Kancelariji za veterinarstvo BiH (translation is not available)

17.11.2022.

Održan sastanak direktora Kancelarije za veterinarstvo BiH i Veterinarskog instituta „ Dr Vaso Butozan“ (translation is not available)

15.11.2022.

Predstavnici KZV-a BiH na radnom sastanku u Tuzli (translation is not available)

20.10.2022.

Direktor KZV-a BiH na konferenciji u Kataniji (translation is not available)

11.10.2022.

Predstavnici Kancelarije za veterinarstvo BiH na trodnevnoj radionici u Banji Vrućici (translation is not available)

21.09.2022.

Read more »

Notifications

Izjava o nepostojanju sukoba interesa (translation is not available)

24.02.2023.

OBAVJEŠTENjE O ODRŽAVANjU OBUKA ZA KORISNIKE AIMCS APLIKACIJE (translation is not available)

02.12.2022.

Informativni letci o bolestima slinavki i šapu (translation is not available)

20.10.2022.

Instrukcija o funkcionisanju elemenata sistema obilježavanja i kontrole kretanja životinja u Bosni i Hercegovini (translation is not available)

20.10.2022.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga i komentara na Nacrt Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama farmakološki aktivnih supstanci u proizvodima životinjskog porijekla (translation is not available)

11.10.2022.

UPUTSTVO O SPROVOĐENjU MONITORINGA NA PRISUSTVO BRUCELOZE KOD GOVEDA U BOSNI I HERCEGOVINI U 2022. GODINI (translation is not available)

05.08.2022.

Javni poziv za dostavljanje prijedloga i komentara na prednacrt Izvještaja o radu Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (translation is not available)

04.08.2022.

Read more »

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab