NOVI USLOVI ZA UVOZ GOVEDA IZ EU U BOSNI I HERCEGOVINI

Printer-friendly version
27.02.2017

 Poštovani,

Ovim putem vas obavještavamo da od 10.03.2017.godine stupaju na snagu novi uslovi za uvoza:

1. Goveda za rasplod i/ili tov- BOV X

Uvoz je moguć po dosadašnjim uslovima do 10.03.2017.godine ili prema novim uslovima ukoliko nadležno tijelo zemlje izvoznice uskladi modele certifikata sa Uredom za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, sve pošiljke koje su upućene 15 dana prije gore navedenog datuma će moći biti uvezene po dosadašnjim uslovima i nakon stupanja na snagu gore navedenih uslova.

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo vas da stupite u kontakt sa Uredom za veterinarstvo Bosne i Hercegovine putem e-mail adrese: elna.kolasinac@vet.gov.ba  ili  zeljko.kovac@vet.gov.ba ili aleksandar.nemet@vet.gov.ba

ili pozivom na broj : 033 565- 706 ili  565- 714 ili 565-746.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE