NOVI USLOVI UVOZA KONZUMNIH JAJA U BOSNU I HERCEGOVINU

Printer-friendly version
02.06.2015
Poštovani,
Ovim putem vas obavještavamo da od 01.09.2015.godine stupaju na snagu novi uslovi uvoza za konzumna jaja:
 

1.

 
Uvoz konzumnih jaja je moguć po dosadašnjim uslovima do 01.09.2015.godine ili prema novim uslovima ukoliko nadležno tijelo zemlje izvoznice uskladi modele certifikata sa Uredom za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, sve pošiljke koje su upućene 15 dana prije gore navedenog datuma će moći biti uvezene po dosadašnjim uslovima i nakon stupanja na snagu gore navedenih uslova.
Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo vas da stupite u kontakt sa Uredom za veterinarstvo Bosne I Hercegovine putem:
ili

pozivom na broj : 033 565- 706 ili  565- 714 ili 565-737

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE