Omogućen nastavak plasmana proizvoda životinjskog porijekla iz BiH u kosovsko carinsko područje

Printer-friendly version
30.10.2014
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ured za veterinarstvo BiH obaviješteni su od strane Agencije za hranu i veterinarstvo Kosova da je od srijede, 29. oktobra 2014. godine, uklonjena suspenzija uvoza proizvoda životinjskog porijekla iz BiH na Kosovo, jednostrano uvedena od strane institucija Kosova krajem avgusta. Na taj način, kako je navedeno u dopisu Agencije za hranu i veterinarstvo Kosova, omogućen je nastavak plasmana ove kategorije proizvoda iz BiH u kosovsko carinsko područje.
 
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ured za veterinarstvo BiH još jednom ističu da je uvođenje suspenzivnih mjera od strane institucija Kosova bilo u potpunosti neosnovano i u koliziji sa savremenim pravilima međunarodne trgovine, između ostalog, sadržanim i u Sporazumu CEFTA 2006, čije su strane ugovornice i BiH i Kosovo, te da je ovakvim postupkom institucija Kosova pričinjena nenadoknadiva šteta ne samo izvoznicima iz BiH na Kosovo, nego i cjelokupnoj mljekarskoj industriji u BiH.
 

Napominjemo da su, u okviru svojih zakonom definiranih nadležnosti, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ured za veterinarstvo BiH u prethodnom periodu poduzeli čitav set mjera i aktivnosti na unutrašnjem, ali i vanjskom planu kako bi suspenzivne mjere uvedene od strane institucija Kosova bile uklonjene u što kraćem vremenskom periodu. Istovremeno, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Ured za veterinarstvo BiH izražavaju čvrsto opredjeljenje da u okviru nadležnih tijela CEFTA, te u budućim kontaktima s institucijama Evropske unije, i dalje nastave insistirati na poštivanju trgovinskih pravila na koja su se ugovorno obavezali svi subjekti u regionu.  

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE