NOVI USLOVI UVOZA U BOSNU I HERCEGOVINU

Printer-friendly version
03.02.2014

 Poštovani,

Ovim putem vas obavještavamo da od 15.03.2014.godine stupaju na snagu novi uslovi uvoza za sljedeće vrste životinja, sirovina životinjskog porijekla i proizvoda:1.


GOVEDA ZA RASPLOD I/ILI TOV


2.


GOVEDA ZA KLANJE


3.


PERAD ZA RASPLOD, OSIM BEZGREBENKI


4.


JEDNODNEVNI PILIĆI


5.


JAJA ZA RASPLOD


6.


OVCE I KOZE ZA RASPLOD I/ILI TOV


7.


OVCE I KOZE ZA KLANJE


8.


MESO GOVEDA


9.


MESO PERADI


10.


PROIZVODI RIBARSTVA


11.


MESO SVINJA

*IZMJENE U TAČKI II.2.1 I DODATNA OPASKA (3).


12.


SVINJE ZA RASPLOD I/ILI TOV

*IZMJENE U TAČKI II.2.1 I DODATNA OPASKA (1).


13.


PROIZVODI MESA, TRETIRANI ŽELUCI, MJEHURI I CRIJEVA

 

Uvoz gore navedenih životinja, sirovina životinjskog porijekla i proizvoda od mesa, tretiranih želudaca, mjehura i crijeva je moguć po dosadašnjim uslovima do 15.03.2014.godine ili prema novim uslovima ukoliko nadležno tijelo zemlje izvoznice uskladi modele certifikata sa Uredom za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, sve pošiljke koje su upućene 15 dana prije gore navedenog datuma će moći biti uvezene po dosadašnjim uslovima i nakon stupanja na snagu gore navedenih uslova.

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo vas da stupite u kontakt sa Uredom za veterinarstvo Bosne I Hercegovine putem:

e-mail adrese : elna.kolasinac@vet.gov.ba ili zeljko.kovac@vet.gov.ba ili faruk.kaukcija@vet.gov.ba

ili

pozivom na broj : 033 565- 706 ili  565- 714 ili 565-737

 

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE