PROCEDURA UPISA OBJEKTA U UPISNIK UREDA ZA VETERINASRTVO BOSNE I HERCEGOVINE

Printer-friendly version
29.07.2013

Objekti porijeklom iz drugih zemalja kojima je odobren uvoz u Bosnu i Hercegovinu mogu biti upisan u Registar ukoliko ispunjava jedan od sljedećih uslova:
a) da je registriran ili odobren za trgovinu unutar Evropske unije ili za uvoz u Evropskoj uniji i kao takav se nalazi na jednoj od lista odobrenih objekata Evropske unije. Provjera se vrši na dole navedenim stranicama:
Link za EU članice .

Link za treće zemlje.

b) da je dostavljena garanciju za objekt od strane nadležnog organa države izvoznice s kojom Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum o veterinarskoj saradnji. Garancije za objekte se prihvaćaju od nadležnog tijela Republike Makedonije, Republike Crne Gore, Republike Srbije.
c) da je pregledan od strane komisije Ureda, koja je nakon pregleda objekta ustanovila da su propisi, standardi, proizvodnja i kontrola koju obavlja država izvoznica najmanje jednaki propisima u Bosni i Hercegovini i da je predviđena najmanje jednaka zaštita potrošača.
Do sada upisani i odobreni objekti za uvoz u Bosnu i Hercegovinu se nalaze objavljeni na web stranici Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

Upisnik proizvođača Ureda za veterinarstvo BiH.
U cilju pojašnjenja procedura i načina upisa objekata porijeklom iz drugih zemalja u Upisnik Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine ovim putem Vas obavještavamo da je Pravilnikom o uslovima uvoza i provoza živih životinja, sirovina, proizvoda i nusproizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u Bosnu i Hercegovinu („Službeni glasnik BiH“ broj 57/12) propisan način upisa objekata u Upisnik Ureda za veterinarstvo.
Na web stranici Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine je objavljen i Vodič za uvoz kojim je detaljno opisana procedura upisa objekta u Upisnik Ureda za uvoznike koji žele upisati objekte iz drugih zemalja u Upisnik Ureda u cilju ostvarenja uvoza u Bosnu i Hercegovinu.
Vodič za uvoz .
Na osnovu zahtjeva stranke (uvoznika) Ured pokreće upravni postupak u cilju izdavanja Rješenja o upisu objekta u Upisnik Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine. Svi objekti koji ispunjavaju uslove iz stava (1) člana 13. gore navedenog Pravilnika mogu, ukoliko nisu upisan u Upisnik Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, na zahtjev stranke (uvoznika) biti upisani u Upisnik Ureda u skladu sa gore navedenim Pravilnikom.

Prijavi korupciju

AIMCS Android

AIMSC Android

iLearn - obuka i razvoj državnih službenika

ADS obuka

Strengthening of Centres for Aquaculture production and Safety

CAPS2
FINAL PROJECT BROCHURE