Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Инспекцијски тим DG SANTE спроводи онлине аудит система контроле резидуа и ветеринарско-медицинских производа у БиХ

Датум: 20.10.2021.

Генерални директорат за здравље и сигурност хране Европске комисије (DG SANTE) спровест ће у периоду од 18. до 22. октобра 2021. године, аудит система контроле резидуа и контаминаната у живим животињама и у производима животињског поријекла укључујући контролу употребе и дистрибуције ветеринарско-медицинских производа у Босни и Херцеговини. Због COVID - 19 пандемије аудит се спроводи на даљину преко Microsoft Teams платформе за онлине састанке. Према захтјевима инспекцијског тима учесници аудита су представници Канцеларије за ветеринарство БиХ, надлежних ентитетских министарстава пољопривреде, надлежних инспектората ентитета и Брчко дистрикта БиХ, те кантонални и општински ветеринарски инспектори задужени за спровођење Плана праћења резидуа и контроле ветеринарско – медицинских производа.


Циљ овог аудита је провјера ветеринарског система у имплементацији Плана праћења резидуа и контроле употребе и дистрибуције ветеринарско медицинских производа у Босни и Херцеговине, како би се установило да се исти спроводе у складу са условима једнаким или еквивалентним у Европској унији приликом спровођења мониторинга резидуа и контроле ветеринарско – медицинских производа. 

Значај овог аудита се огледа у одржавању одобрених планова праћења резидуа за групе производа животињског поријекла који се могу извозити на тржиште Европске уније, с обзиром да је одобрење плана главни предуслов за остварење извоза живих животиња и производа животињског поријекла у Европску унију.

Прелиминарни резултати овог аудита биће познати након мисије инспекцијског тима, када се достави прелиминарни извјештај са препорукама на који ће Босна и Херцеговина имати право доставити коментаре. Након тога ће бити познат коначни извјештај.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб