Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Inspekcijski tim DG SANTE provodi online audit sustava kontrole rezidua i veterinarsko-medicinskih proizvoda u BiH

Datum: 20.10.2021.

Generalni direktorat za zdravlje i sigurnost hrane Europske komisije (DG SANTE) provest će u periodu od 18. do 22. listopada 2021. godine, audit sustava kontrole rezidua i kontaminanata u živim životinjama i u proizvodima životinjskog podrijetla uključujući kontrolu uporabe i distribucije veterinarsko-medicinskih proizvoda u Bosni i Hercegovini. Uslijed COVID 19 pandemije audit se provodi na daljinu preko Microsoft Teams platforme za online sastanke. Prema zahtjevima inspekcijskog tima sudionici audita su predstavnici Ureda za veterinarstvo BiH, nadležnih entitetskih ministarstava poljoprivrede, nadležnih inspektorata entiteta i Brčko distrikta BiH, te kantonalni i općinski veterinarski inspektori zaduženi za provedbu Plana praćenja rezidua i kontrole veterinarsko – medicinskih proizvoda.


Cilj ovog audita je provjera veterinarskog sustava u implementaciji Plana praćenja rezidua i kontrole uporabe i distribucije veterinarsko medicinskih proizvoda u Bosni i Hercegovine, kako bi se ustanovilo da se isti provode sukladno sa uslovima jednakim ili ekvivalentnim u Europskoj uniji prilikom provedbe monitoringa rezidua i kontrole veterinarsko – medicinskih proizvoda. 

Značaj ovog audita se ogleda u održavanju odobrenih planova praćenja rezidua za grupe proizvoda životinjskog podrijetla koji se mogu izvoziti na tržište Europske unije, s obzirom da je odobrenje plana glavni preduvjet za ostvarenje izvoza živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u Europsku uniju.

Preliminarni rezultati ovog audita bit će poznati nakon misije inspekcijskog tima, kada se dostavi preliminarno izvješće sa preporukama na koje će Bosna i Hercegovina imati pravo dostaviti komentare. Nakon toga će biti poznato konačno izvješće.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab