Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Одјељење за безбједност хране и услове у објектима

Oпште информације о Одјељењу

Шеф одјељења
Жељко Ковач, 
Тел: +387 33 565 714,
zeljko.kovac@vet.gov.ba
 
Виши стручни стручни сарадник за ветеринарско јавно здравство
Ведрана Јелушић, 
Тел: +387 33 / 565-742, 
vedrana.jelusic@vet.gov.ba
 
Виши стручни сарадник за ветеринарско-здравствене услове у објектима
Ирена Јавор Корјенић, 
Тел: +387 33 / 565-736, 
irena.javor@vet.gov.ba
 
 
Виши стручни сарадник за међународни промет
Амина Лојо, 
Тел: +387 33 565 734,
amina.lojo@vet.gov.ba
 

Подручије/а дјеловања Oдјељења

Надлежност Одјељења огледа се у сљедећим активностима:
 
  1. Припрема законе и подзаконске прописе из ове области ветеринарства;
  2. Прати и усклађује прописе и стандарде са припадајућим прописима и стандардимa EU, WHO, WTO;
  3. Припрема и предлаже прописе о условима и стандардима у објектима за извоз животиња и производа животињског пориjекла;
  4. Припрема и предлаже прописе о условима и регистрацији објеката за производњу, клање, прераду и складиштење животиња и прозвода животињског пориjекла;
  5. Припрема за штампање ветеринарско-здравственe документe (међународни прoмeт) који се користе у Босни и Херцеговини;
  6. Контролише припрему издавања рјешења о непостојању ветеринарско-здравствених сметњи за увоз хране и намирница животињског пориjекла у БиХ;
  7. Остварује међународну сарадњу;
  8. Припрема годишњи план контроле и мониторинга резидуа.
Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб