Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Odjeljenje za sigurnost hrane i uvjete u objektima

Opšte informacije o Odjeljenju

Šef odjeljenja
Željko Kovač, 
Tel: +387 33 565 714,
zeljko.kovac@vet.gov.ba
 
Viši stručni saradnik za veterinarsko javno zdravstvo 
Vedrana Jelušić, 
Tel: +387 33 / 565-742, 
vedrana.jelusic@vet.gov.ba
 
Viši stručni saradnik za veterinarsko-zdravstvene uslove u objektima 
Irena Javor Korjenić, 
Tel: +387 33 / 565-736, 
irena.javor@vet.gov.ba
 
Viši stručni saradnik za analitičke laboratorije-koordinator analitičkih aktivnosti 
Elna Gavrankapetanovic, 
Tel: +387 33 / 565-706, 
elna.gavrankapetanovic@vet.gov.ba
 
Stručni saradnik za veterinarsko javno zdravstvo
Sanela Sokolović, 
Tel: +387 33 565 733,
sanela.sokolovic@vet.gov.ba
 
Viši stručni saradnik za međunarodni promet
Amina Lojo, 
Tel: +387 33 565 734,
amina.lojo@vet.gov.ba
 

Područije/a djelovanja Odjeljenja

Nadležnost Odjeljenja ogleda se u sljedećim aktivnostima:
 
  1. Priprema zakone i podzakonske propise iz ove oblasti veterinarstva;
  2. Prati i usklađuje propise i standarde s pripadajućim propisima i standardima EU, WHO, WTO;
  3. Priprema i predlaže propise o uvjetima i standardima u objektima za izvoz životinja i proizvoda životinjskog porijekla;
  4. Priprema i predlaže propise: o uvjetima i registraciji objekata za proizvodnju, klanje, preradu i skladištenje životinja i prozvoda životinjskog porijekla;
  5. Priprema za štampanje veterinarsko-zdravstvene dokumente (međunarodni promet) koji se koriste u Bosni i Hercegovini;
  6. Kontrolira pripremu izdavanja rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz hrane i namirnica životinjskog porijekla u BiH;
  7. Ostvaruje međunarodnu saradnju;
  8. Priprema godišnji plan kontrole i monitoringa rezidua.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab