Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Odjeljenje granične veterinarske inspekcije

Opšte informacije o Odjeljenju

Šef Odjeljenja
Vet.spec. Slaviša Kreštalica, 
Tel: +387 33 565 743,
slavisa.krestalica@vet.gov.ba
 1. Ahmet Hadžiabdić - granični veterinarski inspektor
 2. Asmir Redžepović - granični veterinarski inspektor
 3. Esad Crnkić - granični veterinarski inspektor
 4. Goran Jokić - granični veterinarski inspektor
 5. Igor Gromilić - granični veterinarski inspektor
 6. Milan Ristić - granični veterinarski inspektor
 7. Miroslv Krljić - granični veterinarski inspektor
 8. Mladenko Andrić - granični veterinarski inspektor
 9. Nebojša Simić - granični veterinarski inspektor
 10. Neda Brajković - granični veterinarski inspektor
 11. Velimir Vuković - granični veterinarski inspektor
 12. Velislav Dimitrijević - granični veterinarski inspektor
 13. Drago Sando - granični veterinarski inspektor
 14. Vesna Karan - granični veterinarski inspektor
 15. Vet.spec. Rade Dragojlović - granični veterinarski inspektor
 16. Gavrilo Dangubić - granični veterinarski inspektor
 17. Žaklina Radman - granični veterinarski inspektor
 18. Nikolina Soldatić - granični veterinarski inspektor
 19. Sanela Sokolović - granični veterinarski inspektor
 20. Adnan Ahmetbegović - granični veterinarski inspektor
 21. Dalibor Lovrić - granični veterinarski inspektor
 22. Blažen Katana - granični veterinarski inspektor
Osnovni zadaci granične veterinarske inspekcije su provođenje veterinarsko - zdravstvene kontrole u međunarodnoj trgovini živim životinjama, hranom i proizvodima životinjskog porijekla, koja bi mogla predstavljati rizik po zdravlje ljudi i životinja.
 
Granična veterinarska kontrola propisana je Zakonom o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 34/02), Pravilnikom o uslovima i načinu rada GVI (Službeni glasnik BiH, broj 45/09), Odlukom o visina naknada za obavezne veterinarsko zdravstvene preglede na GP (Službeni glasnik BiH, broj: 91/09) i Priručnikom za rad GVI (pregled živih životinja/proizvoda životinjskog porijekla) (Službeni glasnik BiH, broj: 96/09).
Kontrolu, nadzor i koordinaciju rada granične veterinarske inspekcije obavlja Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, putem Kancelarije za veterinarstvo BiH.
 
Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine formirana je Odlukom Savjeta ministara BiH o osnivanju Kancelarije za veterinarstvo BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 31/00 i 10/02), a kadrovsko popunjavanje uslijedilo je nakon donošenja Odluke o preuzimanju veterinarskih inspektora iz entitetskih ministarstava i Odjeljenja Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH - Kancelarija za veterinarstvo BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 46/04).
 
Gore navedenom odlukom definišu se i nadležnosti Službe. Veterinarski inspektori na graničnim prijelazima, kao jedinstvena služba, djeluju od 01.12.2004. godine.
 
 

Područje/a djelovanja Odjeljenja

GVI nisu samo prva zaštita i prepreke protiv ulaska bolesti u zemlju, nego predstavljaju dobar pokazatelj kvaliteta upravljanja veterinarskim servisima za kontrolu zdravlja životinja i učešća veterinara u javnom zdravlju.
Granična služba za veterinarsku inspekciju obavlja veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole na 10 odobrenih i kategoriziranih graničnih veterinarskih prijelaza na granicama BiH.
 • U provedbi inspekcijskog nadzora GVI provodi veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu nad uvozom, provozom i izvozom pošiljaka životinja i proizvoda životinjskog porijekla,objekata i robe kojima se mogu prenositi zarazne bolesti i tako ugroziti živote i zdravlje ljudi kao i životinja.
Pored navedenog GVI ima pravo i obavezu obaviti veterinarsku kontrolu uslova prevoza pošiljki, pretovara, privremenog skladištenja i dezinfekciju vozila.
 
Nadležnost Odjeljenja ogleda se u slijedećim aktivnostima:
 
Odjeljenje granične veterinarske inspekcije:
 
 1. Provodi kontrolu i nadzor međunarodnog prometa životinja, proizvoda životinjskog porijekla, stočne hrane i veterinarskih lijekova;
 2. Obavlja analizu rizika u vidu međunarodnog prometa živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla, te otpadnih materija životinjskog porijekla;
 3. Prati uvjete izdavanja certifikata o zdravstvenom stanju u međunarodnom prometu i radi na pripremi i izradi odgovarajućih certifikata;
 4. Kontrolira veterinarsko-zdravstvene uvjete za uvoz, izvoz i provoz životinja i proizvoda životinjskog porijekla, stočne hrane i veterinarskih lijekova, te u tom smislu provodi mjere iz rješenja o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz i provoz;
 5. Koordinira i usklađuje rad Odjeljenja granične veterinarske inspekcije s ostalim službama na granici;
 6. U primjeni inspekcijskih kontrola Odjeljenja granične veterinarske inspekcije provodi veterinarsko-zdravstveni pregled i kontrolu nad uvozom, provozom i izvozom pošiljaka životinja i proizvoda životinjskog porijekla, objekata i robe kojima se mogu prenositi zarazne bolesti i tako ugroziti živote i zdravlje ljudi kao i životinja;
 7. Osim navedenog, Odjeljenje granične veterinarske inspekcije ima pravo i obavezu obaviti veterinarsku kontrolu uvjeta prijevoza pošiljaka, pretovara, privremenog skladištenja i dezinfekciju vozila.
 
GVI na dalje ima pravo uzimati uzorke za brze pretrage kao i slanja istih u ovlaštene laboratorije na ispitivanja.
 • Pošiljke proizvoda mogu ulaziti na teritoriju Bosne i Hercegovine samo preko odobrenih ganičnih veterinarskih prijelaza koje određuje Vijeće ministara, na prijedlog Kancelarije za veterinarstvo, kada je utvrđeno da udovoljavaju uslovima u skladu sa članom 24. i 25. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini “Službeni glasnik BiH”, broj 34/02.
 • Član 4. i 7. Odluka o uslovima i načinu rada graničnih veterinarsko inspekcijskih prelaza u Bosni i Hercegovini ( “Službeni glasnik BiH”, broj 49/04)
 Radno vrijeme:
 
 
Redni broj GRANIČNI VETERINARSKO INSPEKCIJSKI PRELAZ Radno vrijeme u ljetnom periodu (od 01.04-30.09) Radno vrijeme u zimskom periodu (01.10 -31.03) Radno vrijeme subotom
1 Aerodrom Sarajevo 08,00-16,00 08,00- 16,00  
2 Karakaj 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
3 Rača 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00-15,00
4 Orašje 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00-15,00
5 Gradiška 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
6 Izačić 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00-15,00
7 Kamensko Po pismenoj najavi Po pismenoj najavi  
8 Gorica 08,00-20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
9 Bijača 08,00 - 20,00 08,00-18,00 08,00- 15,00
10 Klobuk 08,00-16,00 08,00-16,00  
11 Metaljka ( Privremeni granični veterinarski prelaz) Po pismenoj najavi Po pismenoj najavi  
12 Vardište (Privremeni granični veterinarski prelaz) Po pismenoj najavi Po pismenoj najavi  
13 Aerodrom Tuzla (Privremeni granični veterinarski prelaz) Po pismenoj najavi Po pismenoj najavi  

 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab