Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Odjeljenje za zdravlje i dobrobit životinja

Opšte informacije o Odjeljenju

 
Šef odjeljenja 
mr. sci. Zorana Mehmedbašić dvm, 
Tel: +387 33 / 565- 718, 
zorana.mehmedbasic@vet.gov.ba
 
Viši stručni saradnik za veterinarsku epidemiologiju 
mr. sci. Dženo Hadžović dvm, 
Tel: +387 33 / 565-739, 
dzeno.hadzovic@vet.gov.ba
 
Viši stručni saradnik za dijagnostičke veterinarske labaratorije -koordinator dijagnostičkih aktivnosti 
mast. Svjetlana Batinić - Nemet dvm, 
Tel: +387 33 / 565-738, 
svjetlana.batinic@vet.gov.ba
 
Viši stručni saradnik za dobrobit životinja 
mast. Aleksandar Nemet dvm, 
Tel: +387 33 / 565-746, 
aleksandar.nemet@vet.gov.ba
 
Viši stručni suradnik za veterinarske lijekove, narkotike i druge otrovne materije
Slobodanka Božić dvm,
Tel: +387 33 565-727  
 
Područije/a djelovanja Odjeljenja
 
Nadležnost Odjeljenja ogleda se u sljedećim aktivnostima:
 
  1. Priprema zakona i podzakonskih akata iz oblasti zdravlja i dobrobiti životinja;
  2. Praćenje epizotiološke situacije u Bosni i Hercegovini, regiji i svijetu i priprema odgovarajućih mjera za sprječavanje unosa zaraznih bolesti u Bosnu i Hercegovinu;
  3. Priprema programa kontrole zaraznih bolesti u Bosni i Hercegovini;
  4. Predlaganje veterinarsko-zdravstvenih uvjeta uvoza i provoza životinja i proizvoda životinjskog porijekla;
  5. Obavljanje drugih poslova prema nalogu direktora i zamjenika direktora;
  6. Odjeljenje obavlja kontrolu primjene zakonskih i podzakonskih akata i propisa iz oblasti dobrobiti životinja;
  7. Vrši inspekcijsku kontrolu u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu BiH i Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja;
  8. Vrši inspekcijsku kontrolu koju, na prvom nivou obavljaju kantonalni/gradski i entitetski inspektori, a drugostepeno državni veterinarski inspektori;
  9. Vrši kontrolu nad provođenjem mjera: zaštite dobrobiti životinja, nad objektima, opremom i načinom rada veterinarske inspekcije u oblasti dobrobiti životinja;
  10. Vrši veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole u smislu dobrobiti životinja, prometa životinja, kontrole životinja prije klanja i načina omamljivanja, kontrolu uzgoja životinja, načina rada higijenskih servisa i skloništa za životinje.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab