Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Обука за процјену удомљивости путем бихејвиоралне процјене пса као подршка у раду склоништа за напуштене животиње

Датум: 10.12.2021.

Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине уз подршку УНДП-а, у оквиру Пројекта  интегрисаног локалног развоја (ИЛДП), организује обуку за процјену удомљивости путем бихејвиоралне процјене пса као подршкa у раду склоништа за напуштене животиње. Обука ће се одржати 21. и 22. децембра 2021. године у просторијама школе за псе „Dogs Trust“ у Семизовцу.

Циљ ове обуке је стицање компетенција за процену добробити како би се испунили захтјеви сертификата за комерцијални извоз паса. Обука је обавезна за сва склоништа која су у TRACE систему. Такође, обука је намијењена руководиоцима склоништа, запосленима, ветеринарима ангажованим по уговору и ветеринарским инспекторима.

За учеснике обуке обезбјеђен је бесплатан смјештај (1-2 ноћења), освјежење и ручак током трајања обуке.

Молимо све заинтересоване да именују по два представника склоништа који ће похађати обуку – једног запосленог и једног ветеринара ангажованог по уговору.

По завршетку обуке полазници ће добити сертификат о завршеној обуци за спровођење бихејвиоралне процјене пса, као и материјале за даљи рад у склоништу.

Ови материјали ће се користити као обавезујући документ приликом сертификације паса за извоз у ЕУ, те као доказ о усклађености са захтјевима добробити.

Молимо Вас да своје присуство на обуци потврдите најкасније до 15. децембра 2021. године и да попуните пријавни формулар.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб