Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Obuka za procjenu udomljivosti putem bihejvioralne procjene psa kao podrška u radu skloništa za napuštene životinje

Datum: 10.12.2021.

Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine uz podršku UNDP-a, u okviru Projekta integrisanog lokalnog razvoja (ILDP), organizuje obuku za procjenu udomljivosti putem bihejvioralne procjene psa  kao  podrška u radu skloništa za napuštene životinje. Obuka će se održati 21. i 22. decembra 2021. godine u prostorijama škole za pse „Dogs Trust“ u Semizovcu.

Cilj ove obuke je sticanje kompetencija za procenu dobrobiti kako bi se ispunili zahtjevi certifikata za komercijalni izvoz pasa. Obuka je obavezna za sva skloništa koja su u TRACE sistemu. Također, obuka je namijenjena rukovodiocima skloništa, uposlenicima, veterinarima angažovanim po ugovoru i veterinarskim inspektorima.

Za učesnike obuke obezbjeđen je besplatan smještaj (1-2 noćenja), osvježenje i ručak tokom trajanja obuke.

Molimo sve zainteresovane da imenuju po dva predstavnika skloništa koji će pohađati obuku – jednog uposlenika i jednog veterinara angažovanog po ugovoru.

Po završetku obuke polaznici će dobiti certifikat o završenoj obuci za provođenje bihejvioralne procjene psa, kao i materijale za dalji rad u skloništu.

Ovi materijali će se koristiti kao obavezujući dokument prilikom certifikacije pasa za izvoz u EU, te kao dokaz o usklađenosti sa zahtjevima dobrobiti.

Molimo Vas da svoje prisustvo na obuci potvrdite najkasnije do 15. decembra 2021. godine i da popunite prijavni formular.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab