Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на нацрт Правилника о измјени и допуни Правилника o означавањѕ и контроли кретања животиња у Босни и Херцеговини

Датум: 20.07.2020.

На основу члана 7. став (1) тачка а) Правила за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, број 5/17)  овим путем позивамо заинтересовану јавност, односно сва физичка и правна лица и организације на које се односи Правилник о измјени и допуни Правилника о означавању и контроли кретања животиња у Босни и Херцеговини којим се дефинише пролонгирање идентификације свиња са једнообразним прописаним ушним маркицама дефинисаним Прилогом I Поглавље Ц. важећег Правилника до 31.12.2020. године. Такође, дефинисано је да ушне маркице за означавање  оваца и коза које нису у складу са Правилником I Поглавље Б, важећег Правилника, могу да се користе до истека залиха искључиво као замјенске ушне маркице за овце и козе прије 2018. године, на достављање писаних приједлога и коментара на предметни правилник путем web апликације е консултације.

Приједлоге и коментаре је могуће доставити у временском року од 15 дана од дана постављања нацрта  Праилника на званичну страницу  Канцеларије за ветеринарство БиХ (www.vet.gov.ba) и web апликацију е консултације, односно у термину од 06.07.2020.-21.07.2020. године.

Линк за web апликацију је: https://ekonsultacije.gov.ba.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб