Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Da li je bruceloza izlječiva?

Da, ali liječenje može biti teško. Doktori mogu prepisati efikasne antibiotike. Ovisno o dužini liječenja i težine bolesti, oporavak može trajati od par sedmica do nekoliko mjeseci. Smrtnost je niska (<2%), i obično se dovodi u vezu sa endokarditisom. 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab