Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Kako se bruceloza dijagnosticira?

Bruceloza se dijagnosticira u laboratoriji tako što se pronađu Brucella organizmi u uzorcima krvi ili koštane srži. Uz to, testovi krvi se mogu napraviti da bi se uočili antitijela protiv bakterije. Ukoliko se ovaj metod koristi, dva uzorka krvi bi se trebala uzeti u dvije sedmice. 

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab