Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Правилници

Закон о ветеринарству („Службени гласник БиХ“, број 34) објављен дана 22.11.2002. године прописује између осталог, задатак Канцеларије за ветеринарство Босне и Херцеговине на: иницирању, припреми и организацији проведбених прописа из овог закона.

Канцеларија за ветеринарство БиХ, у сарадњи са надлежним тијелима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, у периоду од 2000. године до данас иницирала је, припремила и предложила правилнике из области ветеринарства које можете видјети у табели испод.

 

 

Назив

Усвојен/Донесен

Сг.

БиХ

број

Датум објаве

1.

Правилник о мјерама контроле бруцелозе малих преживара

Савјет министара БиХ

43/09

83/09

02.06.2009

26.10.2009

2.

Правилник о условима и начину рада граничне ветеринарске инспекције Босне и Херцеговине

Савјет министара БиХ

45/09

09.06.2009

3.

Правилник о обиљежавању сировина и производа животињског поријекла и изради, облику и садржају ветеринарских ознака

Министарство вањске трговине и економских односа БиХ

82/09

75/13

20.10.2009

30.09.2013

4.

Правилник о обиљежавању и контроли кретања животиња у Босни и Херцеговини

Савјет министара БиХ

13/10

79/10

25/11

103/11

41/12

52/15

02/16

66/16

22.02.2010

27.09.2010

04.04.2011

27.12.2011

29.05.2012

30.06.2015

18.01.2016

06.09.2016

5.

Правилник о начину вођења евиденције о експерименталним животињама и врстама експеримената

Министарство вањске трговине и економских односа БиХ

19/10

15.03.2010

6.

Правилник о условима које морају да испуњавају узгоји кућних љубимаца намијењени продаји

Министарство вањске трговине и економских односа БиХ

20/10

16.03.2010

7.

Правилник о оснивању и условима које морају испуњавати склоништа за животиње

Министарство вањске трговине и економских односа БиХ

27/10

06.04.2010

8.

Правилник о оснивању и условима које морају испуњавати хигијенски сервиси

Министарство вањске трговине и економских односа БиХ

27/10

06.04.2010

9.

Правилник о држању опасних животиња

Министарство вањске трговине и економских односа БиХ

27/10

06.04.2010

10.

Правилник о условима за оснивање и рад зоолошких вртова

Канцеларија за ветеринарство БиХ

27/10

06.04.2010

11.

Правилник о мјерама контроле Њукастл болести

Савјет министара БиХ

35/10

03.05.2010

12.

Правилник о мјерама за сузбијање и контролу инфлуенце птица

Савјет министара БиХ

35/10

03.05.2010

13.

Правилник о мјерама за откривање, сузбијање и искорјењивање класичне свињске куге

Савјет министара БиХ

38/10

51/11

06/12

04/13

90/14

14/18

10.05.2010

27.06.2011

24.01.2012

21.01.2013

18.11.2014

02.03.2018

14.

Правилник о мјерама за контролу и искорјењивање болести плавог језика

Савјет министара БиХ

38/10

10.05.2010

15.

Правилник о традиционалном спортском надметању бикова

Канцеларија за ветеринарство БиХ

44/10

31.05.2010

16.

Правилник за контролу салмонеле и других одређених узрочника зооноза који се преносе храном

Савјет министара БиХ

46/10

07/13

07.06.2010

29.01.2013

17.

Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза

Савјет министара БиХ

46/10

96/13

07.06.2010

10.12.2013

 

18.

Правилник о условима које морају да задовољавају фарме и условима за заштиту животиња на фармама

Савјет министара БиХ

46/10

12/13

74/16

85/17

60/21

07.06.2010

18.02.2013

04.10.2016

01.12.2017

28.09.2021

19.

Правилник о заштити животиња при клању или усмрћивању

Министарство вањске трговине и економских односа БиХ

46/10

07.06.2010

20.

Правилник о заштити експерименталних животиња и условима које морају да испуњавају правна лица која се баве извођењем експеримената на животињама

Министарство вањске трговине и економских односа БиХ

46/10

07.06.2010

21.

Правилник о заштити животиња током превоза и са превозом повезаних поступака

Канцеларија за ветеринарство БиХ

57/10

13.07.2010

22.

Правилник о статусу држава или регија у односу на бовину спонгиоформну енцефалопатију

Савјет министара БиХ

80/10

55/12

86/12

98/14

30/18

28/21

28.09.2010

17.07.2012

30.10.2012

22.12.2014

11.05.2018

07.05.2021

23.

Правилник о спровођењу аналитичких метода и тумачења резултата

Савјет министара БиХ

95/10

16.11.2010

24.

Правилник о алтернативној идентификацијској ознаци за одређене сировине и производе животињског поријекла

Министарство вањске трговине и економских односа БиХ

109/10

29.12.2010

25.

Правилник о условима у погледу здравља животиња који се односе на производњу, прераду, стављање у промет и уношење производа животињског поријекла намијењених за људску конзумацију

Министарство  вањске трговине и економских односа БиХ

5/11

24.01.2011

26.

Правилник о мјерама за надзор афричке свињске куге

Савјет министара БиХ

15/11

28.02.2011

27.

Правилник о мјерама за контролу одређених болести животиња и посебне мјере за везикуларну болест свиња

Савјет министара БиХ

15/11

28.02.2011

28.

Правилник о ветеринарским условима за увоз одређених врста птица и о условима карантина

Савјет министара БиХ

17/11

08.03.2011

29.

Правилник о мјерама за откривање, сузбијање и искорјењивање афричке болести коња

Савјет министара БиХ

17/11

08.03.2011

30.

Правилник о сировом млијеку

Савјет министара БиХ

21/11

62/14

17/19

 

22.03.2011

11.08.2014

05.03.2019

31.

Правилник о утврђивању правила за спречавање, контролу и искорјењивање трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија

Савјет министара БиХ

28/19

12.04.2019

32.

Правилник о условима здравља животиња који се примјењује на животиње аквакултуре и њихове производе, те спречавању и сузбијању одређених болести водених животиња

Савјет министара БиХ

28/11

12.04.2011

33.

Правилник о мјерама за сузбијање и искорјењивање слинавке и шапа

Савјет министара БиХ

45/11

07.06.2011

34.

Правилник о начину обављања претрага на присутност Trichinella у месу

Савјет министара БиХ

56/11

4/13

12.07.2011

21.01.2013

35.

Правилник о максимално дозвољеним количинама фармаколошки активних супстанци у производима животињског поријекла

Министарство  вањске трговине и економских односа БиХ

61/11

67/12

45/16

01.08.2011

28.08.2012

17.06.2016

36.

Правилник о додатним гаранцијама за газдинства у односу на трансмисивне спонгиоформне енцефалопатије

Савјет министара БиХ

6/12

24.01.2012

37.

Правилник о заштити паса који се држе као кућни љубимци

Министарство  вањске трговине и економских односа БиХ

18/12

06.03.2012

38.

Правилник о утврђивању ветеринарско-здравствених услова за одлагање, коришћење, сакупљање, превоз, идентификацију и сљедивост, регистрацију и одобравање погона, стављање на тржиште, увоз, транзит и извоз нуспроизвода животињског поријекла и њихових производа који нису намијењени исхрани људи

Канцеларија за ветеринарство БиХ

30/12

17.04.2012

39.

Правилник о спровођењу мјера контроле, праћења, надзора и ограничења кретања животиња пријемчивих на болест плавог језика

Савјет министара БиХ

32/12

24.04.2012

40.

Правилник о условима у погледу здравља за некомерцијални увоз и провоз кућних животиња

Савјет министара БиХ

34/12

68/12

07.05.2012

03.09.2012

41.

Правилник о условима увоза и провоза живих животиња, сировина, производа и нуспроизвода животињског поријекла, ветеринарских лијекова и хране за животиње у Босни и Херцеговини

Савјет министара БиХ

57/12

24.07.2012

42.

Правилник о утврђивању дијагностичких поступака, метода узимања узорака и критеријума за вредновање резултата лабораторијских тестова за везикуларну болест свиња

Савјет министара БиХ

59/12

31.07.2012

43.

Правилник којим се предвиђају услови и технике генотипизирања  ПрП гена популација оваца у Босни и Херцеговини

Савјет министара БиХ

86/12

30.10.2012

44.

Правилник о начину одобравања објеката који се баве узгојем живих животиња, производњом, прерадом, обрадом и складиштењем производа животињског поријекла за извоз на тржиште Европске уније

Канцеларија за ветеринарство БиХ

102/12

24.12.2012

45.

Правилник о циљевима за смањење присуства бактерије врста Salmonella enteritidis  и Salmonella typhimurium код бројлера

Канцеларија за ветеринарство БиХ

102/12

24.12.2012

46.

Правилник о циљевима за смањење присуства бактерије врста Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium код кока носиља

Канцеларија за ветеринарство БиХ

102/12

24.12.2012

47.

Правилник о организацији службених контрола производа животињског поријекла намијењених исхрани људи

Савјет министара БиХ

103/12

25.12.2012

48.

Правилник о хигијени хране животињског поријекла

Савјет министара БиХ

103/12

28/14

87/15

25.12.2012

14.04.2014

16.11.2015

49.

Правилник о циљевима за смањење присуства бактерија врста Salmonella код одраслих расплодних јата врста Gallus gallus поријекла

Канцеларија за ветеринарство БиХ

103/12

25.12.2012

50.

Правилник о имплементацији Програма надгледања  авијарне инфлуенце  код перади и дивљих птица

Савјет министара БиХ

4/13

21.01.2013

51.

Правилник о хигијени хране

Савјет министара БиХ

4/13

21.01.2013

52.

Правилник о службеним контролама које се спроводе ради верификације поступања у складу с одредбама прописа о храни и храни за животиње те прописа о здрављу и добробити животиња

Савјет министара БиХ

5/13

62/17

22.01.2013

29.08.2017

53.

Правилник о стављању на тржиште и коришћењу хране за животиње

Савјет министара БиХ

15/13

26.02.2013

54.

Правилник о максимално дозвољеним количинама кокцидиостатика или хистомоностатика у храни који су  посљедица неизбјежног онечишћења хране за животиње тим супстанцама за оне врсте животиња за које њихово додавање у храни није намијењено

Савјет министара БиХ

48/13

18.06.2013

55.

Правилник о начину вођења јединствене листе одобрених објеката који рукују нуспроизводима животињског поријекла

Канцеларија за ветеринарство БиХ

64/13

19.08.2013

56

Правилник о начину вођења јединствене листе одобрених објеката који рукују производима животињског поријекла намијењених исхрани људи

Канцеларија за ветеринарство БиХ

64/13

16/16

19.08.2013

08.03.2016

57.

Правилник о измјенама правилника о начину вођења једниствене листе објеката који рукују производима животињског поријекла намијењених исхрани људи

Канцеларија за ветеринарство БиХ

26/16

12.04.2016

58.

Правилник о методама узорковања и аналитичким методама за проведбу службених контрола хране за животиње

Савјет министара БиХ

65/13

28/16

 

20.08.2013

19.04.2016

 

59.

Правилник о мјерама у случају откривања релевантних серотипова салмонела од интереса за јавно здравство код перади

Савјет министара БиХ

96/13

14/18

10.12.2013

02.03.2018

60.

Правилник о мјерама за спрјечавање ширења високо патогене инфлуенце птица на друге птице држане у заточеништву у зоолошким вртовима и одобреним тијелима, институтима или центрима

Савјет министара БиХ

12/14

17.02.2014

61.

Правилник о биосигурносним мјерама за смањење ризика од преноса високопатогене инфлуенце птица с птица које живе у дивљини на перад и друге птице у заточеништву

Савјет министара БиХ

92/14

01.12.2014

62.

Правилник о проведбеним мјерама за одређене производе на које се примјењују прописи о храни

Савјет министара БиХ

3/16

19.01.2016

63.

Правилник о начину и ознакама за додјељивање броја одобреном објекту за потребе вођења јединствене листе свих одобрених и регистрованих објеката у којима се рукује храном за животиње

Канцеларија за ветеринарство БиХ

26/16

12.04.2016

64.

Правилник о идентификацији и вођењу евиденције паса, мачака и питомих вретица у Босни и Херцеговини

Савјет министара БиХ

96/16

34/19

29.12.2016

17.05.2019

65.

Правилник о начину одобравања објеката који се баве узгојем живих животиња, производњом, прерадом, обрадом и складиштењем производа животињског поријекла и нуспроизвода животињског поријекла у сврху извоза на тржиште Евроазијског економског савеза

Канцеларија за ветеринарство БиХ

83/17

17.11.2017

66.

Правилник о контролама и условима уношења личних пошиљака производа животињског поријекла у Босну и Херцеговину

Савјет министара БиХ

90/17

22.12.2017

67.

Правилник о утврђивању правила за спрјечавање, контролу и искорјењивање трансмисивних спонгиформних енцефалопатија

Савјет министара БиХ

28/19

12.04.2019

68.

Правилник о мјерама за сузбијање и искорјењивање бјесноће код животиња

Савјет министара БиХ

74/19

18.11.2019

69.

Правилник о максимално допуштеним количинама кокцидиостатика у месу перади који су посљедица исхране перади храном која садржи кокцидиостатике

Савјет министара БиХ

74/19

18.11.2019


 

 

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб