Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Dogovoreno potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Agencijom za hranu i veterinu Sjeverne Makedonije (translation is not available)

Date: 27.04.2022.

Direktor Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković učestovavo je na Regionalnom forumu za komunikaciju i saradnju rukovodilaca veterinarskih organizacija Zapadnog Balkana koji je održan u periodu od 19. do 21. aprila u Ohridu. Forum je održan u okviru projekta „Regionalni poslovi na iskorjenjivanju bolesti na Zapadnom Balkanu“ (REGIONAL ACTION ON DISEASE ERADICATION IN THE WESTERN BALKANS (ADEWB)).

Tom prilikom direktor Kancelarije imao je više radnih sastanaka, između ostalog i sa direktorom Agencije za hranu i veterinu Sjeverne Makedonije Nikolče Babovskim. Na ovom sastanku dogovoreno je da se dosadašnja dobra saradnja ozvaniči potpisivanjem Memoranduma o saradnji između dvije institucije.

 „Potpisivanje Memoranduma o saradnji sa Agencijom za hranu i veterinu Sjeverne Makedonije biće osnova ne samo za još bolju međuinstitucionalnu saradnju već i za povećanje trgovinske razmjene između dvije zemlje“ istakao je Bošković.

Takođe, na sastanku se razgovaralo i o unapređenju saradnje u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja, razmjeni iskustava i intenziviranju aktivnosti u okviru regionalne inicijative za prevenciju i kontrolu bolesti životinja.

U okviru radne posjete Bošković se sastao i sa direktorom Instituta za akreditaciju Sjeverne Makedonije, IAM, Slobodanom Čokrevskim. Takođe, direktor je obišao i nekoliko izvoznih objekata, među kojima je i najveći izvoznik mesnih prerađevina u BiH „Pekabesko“.

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab