Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Održani treninzi o važnosti uloge lovaca u kontroli afričke kuge svinja u Bosni i Hercegovini (translation is not available)

Date: 23.11.2023.

U okviru Twinning projekta održan je niz poludnevnih treninga namijenjenih lovcima na cijelom području Bosne i Hercegovine u saradnji sa Kancelarijom za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, a koji se odnosi na ulogu lovaca u kontroli afričke svinjske kuge. Treninzi su održani u periodu od 13.-17.11.2023. godine u sledećim gradovima: Prijedor, Doboj, Zvornik, Ilidža i Ljubuški. Cilj ove obuke za lovce jeste upoznati ih o samom uzročniku bolesti, načinu prenošenja, uticaju na domaće i divlje svinje, posljedice bolesti, prevencija i biosigurnost na terenu i farmi. Na ovim treninzima je prezentovana i trenutna situacija u vezi sa izbijanjem afričke kuge svinja u Bosni i Hercegovini i Evropi te izazovi sa kojima se država trenutno suočava. Takođe, cilj treninga je bio da lovci budu upoznati sa načinom na koji se postupa sa divljim svinjama (uginulim, ustreljenim), a sve sa ciljem kontrole širenja bolesti među populacijom divljih i domaćih svinja. Značaj učešća kompletne javnosti i farmera, a posebno korisnika lovišta je prepoznat kao ključni u kontroli i zaustavljanju širenja ove izrazito zarazne bolesti svinja u populaciji divljih i domaćih svinja

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab