Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

U toku online sastanak sa predstavnicima FVO Inspekcije povodom provjere sistema službenih kontrola u objektima koji su odobreni za izvoz mesa peradi i proizvoda od mesa peradi u EU (translation is not available)

Date: 16.01.2024.

Kancelarija za veterinarstvo BiH je upriličila sastanak sa inspektorima Kancelarije za hranu i veterinarstvo Evropske unije (FVO EU) u onlajn formatu s ciljem provjere sistema službenih kontrola u objektima koji su oodbreni za izvoz mesa peradi i proizvoda od mesa peradi u EU.


Sastanku pored predstavnika Kancelarije za veterinarstvo BiH prisustvuju i predstavnici entitetskih ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, inspekcijskih službi i ostali nadležni iz ove oblasti.


Uvodni sastanak održava se 15. i 16. januara u onlajn formatu, dok će u periodu od 17.-24. januara, inspektori iz Dablina boraviti u BiH kako bi izvršili provjeru sistema službenih kontrola u objektima koji su odobreni za izvoz mesa peradi i proizvoda od mesa peradi u EU tj. provjeru da li odobreni objekti izvoze u skladu sa EU propisima.


Preliminarsni rezultati ove posjete biće poznati u petak, 26.01.2024. godine na završnom sastanku koji će se održati u prostorijama Kancelarije za veterinartsvo BiH, dok se finalni izvještaj očekuje u narednih mjesec dana od završetka kontrole

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab