Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

ОБАВЈЕШТЕЊЕ СВИМ ИЗВОЗНИЦИМА У АУСТРАЛИЈУ

Датум: 26.06.2023.

Овим путем вас обавјештавамо да је Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине, након дугогодишнје забране извоза на тржиште Аустралије, кроз низ активности по питанју ветеринарско здравтсвениох услова испунила све захтјеве надлежног тијела Аустралије и повоно омогућила извоз одређених производе од млијека на тржиште Аустралије. С тим у вези је израђен и усаглашен са надлежним органом Аустралије и потребни модел сертификата који робе мора да прати приликом извоза.

Извозници се требају додатно информаисати о свим увозним процедурама и потребним дозволама путем партнера увозника у Аустралију или директно путем web странице надлежног органа Аустралије: Importing food into Australia - DAFF (agriculture.gov.au).

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб