Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на Нацрт Правилника о максимално дозвољеним количинама фармаколошки активних супстанци у производима животињског поријекла

Датум: 11.10.2022.

На основу члана 7. став (1) тачке а) Правила за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, број 5/17), овим путем позивамо заинтересовану јавност, односно сва физичка и правна лица и организације на која се односи Правилник о максимално дозвољеним количинама фармаколошки активних супстанци у производима животињског поријекла, на достављање писаних приједлога и коментара на предметни правилник  у временском оквиру од 15 дана од дана постављања Нацрта Правилника на интернет страницу Канцеларије за ветеринарство БиХ и wеб апликацију е- консултације, односно у планираном термину од 07.9.2022.-21.9.2022. године, путем wеб апликације  https://ekonsultacije.gov.ba/ .

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб