Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

ЦЕФТА

Датум: 08.08.2022.

Је вишестрани (мултилатерални) уговор о слободној трговини (eng: Central European Free Trade Agreement). Пуни назив јест Уговор о измјени и допуни и приступању Средњевропском уговору о слободној трговини. Скраћени назив је CEFTA 2006. Странке су Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Сјеверна Македонија, Молдавија, Србија и Косово*.

Босна и Херцеговина са појединим ЦЕФТА чланицама има усаглашене билатералне моделе сертификата за извоз роба које подлијежу ветеринарско здравственим прегледима при увозу, називи модела и ознаке истих можете прегледати овдје.

Више информација о функционисању ЦЕФТА заједнице можете пронаћи на службеној страници: https://cefta.int/

*Резолуција Савјета безбједности Уједињених нација 1244

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб