Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Обавијештење свим извозницима везано за извоз пошиљки у Републику Турску

Датум: 08.06.2022.

Овим путем вас обавјештавамо да је надлежно тијело Републике Турске доставило Канцеларији за ветеринарство БиХ обавијештење о престанку важења мјера које су биле пpeдузете у сврху несметаног извоза у току трајања епидемије COVID-19.

Наглашава се да оригинал ветеринарска документација с престанком важења посебних мјера мора да прати пошиљку до Републике Турске.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб