Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Смјернице и контролне листе за контролу добробити животиња приликом клања

Датум: 11.05.2022.

У оквиру Тwinning пројекта подршке ветеринарском сектору у Босни и Херцеговини који финансира Европска унија, израђене су смјернице и контролне листе за контролу добробити приликом клања. Наведене документе можете преузети овдје:

 -             Контролна листа за службене контроле добробити животиња у вријеме убијања - вјерско клање

-              Контролна листа за службене контроле добробити животиња у вријеме убијања - клање говеда

-              Контролна листа за службене контроле добробити животиња у вријеме убијања - клање малих преживара

-              Контролна листа за службене контроле добробити животиња у вријеме убијања - клање свиња

-              Контролна листа за службене контроле добробити животиња у вријеме убијања - клање перади

-              Смјернице за службене контроле добробити животиња у вријеме убијања - вјерско клање

-              Смјернице за службене контроле добробити животиња у вријеме убијања - клање говеда

-              Смјернице за службене контроле добробити животиња у вријеме убијања - клање малих преживара

-              Смјернице за службене контроле добробити животиња у вријеме убијања - клање свиња

-              Смјернице за службене контроле добробити животиња у вријеме убијања - клање перади

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб