Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Јавни позив за достављање приједлога и коментара на Нацрт правилника о измјени Правилникa о максимално дозвољеним количинама фармаколошки активних супстанци у производима животињског поријекла

Датум: 05.10.2021.

На основу члана 7. став (1) тачке а) Правила за консултације у изради правних прописа („Службени гласник БиХ“, број 5/17) овим путем позивамо заинтересовану јавност, односно сва физичка и правна лица и организације на која се односи Правилник о измјени Правилника о максимално дозвољеним количинама фармаколошки активних супстанци у производима животињског поријекла, на достављање писаних приједлога и коментара на предметни правилник путем web апликације https://ekonsultacije.gov.ba/

Приједлоге и коментаре је могуће доставити у временском периоду од 15 дана од дана постављања Нацрта правилника на интернет страницу Канцеларије за ветеринарство БиХ и web апликацију е консултације, односно у планираном термину од 04.10.2021.-18.10.2021. године.

Линк за web апликацију је: https://ekonsultacije.gov.ba/

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб