Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Нови модели ветеринарско-здравствених сертификата за ЕУ и земље EFTA

Датум: 02.08.2021.

У складу са измјеном легислативе Европске Уније (ЕУ), од 21. августа 2021. године ступају на снагу нови модели ветеринарско-здравствених сертификата за извоз животиња и производа животињског поријекла из трећих земаља, укључујући Босну и Херцеговину (БиХ), у земље ЕУ и земље чланице Европског удружења слободне трговине (EFTA)

С тим у вези, Канцеларија за ветеринарство БиХ је интензивно радила на припреми нових упутстава за сертифицирање намијењених свим надлежним ветеринарским инспекторима у БиХ који врше сертификацију, као и упутама за субјекте у пословању с храном који се баве извозом наведених роба у земље ЕУ и земље EFTA. У наредном периоду, Канцеларија за ветеринарство БиХ ће одржати још једну обуку за све ветеринарске инспекторе у циљу несметаног наставка извоза животиња и производа животињског поријекла у земље ЕУ и земље ЕFTA. Наведено се, у овом тренутку, односи само на робе за које БиХ има одобрење за стављање на тржиште у земљама ЕУ и земљама чланицама ЕFTA, а сви модели сертификата су већ доступни у TRACES NT систему (електронски систем ЕУ за трговину животињама и производима животињског поријекла).


Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб