Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Промјена депозитних рачуна за уплату такси, накнада и новчаних казни

Датум: 08.03.2017.

Обавјештавају се сви буџетски корисници да је због провођења процедуре одабира пословних банака за пружање услуга платног промета за потребе институција БиХ путем Министарства финансија и трезора БиХ дошло до промјене у бројевима уплатних рачуна за јавне приходе из надлежности институција БиХ.Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб