Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

ОБАВИЈЕСТ О ПОШИЉКАМА КОЈЕ ПОДЛИЈЕЖУ СЛУЖБЕНОЈ КОНТРОЛИ ПРИ УВОЗУ ОД СТРАНЕ УРЕДА ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ - ОДЈЕЉЕЊА ГРАНИЧНЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Датум: 23.03.2015.

 Овим путем вас желимо обавијестити да је Уред за ветеринарство Босне и Херцеговине као надлежно тијело за обављање службене контроле увозних пошиљки животиња, производа животињског поријекла и хране за животиње у међународном промету преко граница Босне и Херцеговине у марту 2015 године ажурирао списак роба које подлијежу службеним контролама у складу са Царинским тарифама за 2015 годину као и Европским прописима из области ветеринарства и прегледа пошиљки на граничним инспекцијским пријелазима Европске уније.

Наведени списак је достављен Управи за индиректно опорезивање БиХ на даљње поступање, те је на wеб страници истих (линк овдје) објављен списак роба које подлијежу службеној контроли при увозу које проводи Уред за ветеринарство- Одјел граничне ветеринарске инспекције Босне и Херцеговине.
Најважнија измјена се односи на пошиљке из Тарифне главе 18.- Какао и производи од какаакоје убудуће нису предмет службених контрола које проводи гранична ветеринарска инспекција у складу са прописима на снази из области ветеринарства и сигурности хране у Босни и Херцеговини без обзира да ли исте садрже компоненту животињског поријекла.
Додатно, све остале измјене и образложења за заинтересиране стране су доступни на горе наведеном линку.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб