Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Цертификати за извоз млијека и производа од млијека у Босну и Херцеговину

Датум: 27.05.2019.

Цертификат за извоз сировог млијека у Босну и Херцеговину


Цертификат за извоз производа од сировог млијека у Босну и Херцеговину


Цертификат за извоз термички обрађеног млијека (пастеризованог) у Босну и Херцеговину


Цертификат за извоз термички обрађеног млијека (стерилизованог) у Босну и Херцеговину

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб