Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Некомерцијално кретање кућних љубимаца у Босну и Херцеговину

Датум: 11.04.2016.

УСЛОВИ ЗА НЕКОМЕРЦИЈАЛНО КРЕТАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА ПРЕМА БИХ

КРЕТАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА КА БИХ ИЗ ЗЕМАЉА НАВЕДЕНИХ У ДИЈЕЛУ А ДОДАТКА IV:

1.      Кућни љубимац (пас, мачка и вретица) морају бити ознаћене уградној транспондера;

Кућни љубимац (пас, мачка и вретица) мора бити цијепљен против бјесноће од стране овлаштеног ветеринара како слиједи:
·       животиње су имале најмање 12 седмица на дан цијепљена;

·       датуму примјене цјепива не смије бити прије датума обиљежавања или читања транспондера;

·       рок ваљаности цијепљења почиње не касније од 21 дана од завршетка протокола цијепљења за примарне вакцинације, а свако даљње цијепљење је проведено у раздобљу важења претходног цијепљења;

Кућни љубимац (пас, мачка и вретице) мора бити праћен ЕУ пасошом попуњеним и издатим од стране овлаштеног ветеринара прије напуштања ЕУ/ЕФТА чланице.
Кућни љубимац (пас, мачка и вретица) морају проћи кроз улазну тачка за путнике који је БиХ одредила. Власник, за вријеме уласка, мора контактирати надлежно тијело присутно на улазној тачки за путнике у сврхе документацијских и идентификацих провјера кућних љубимаца. 
КРЕТАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА КА БИХ ИЗ ЗЕМАЉА НАВЕДЕНИХ У ДИЈЕЛУ Б ДОДАТКА IV:

1.      Кућни љубимац (пас, мачка и вретица) морају бити ознаћене уградној транспондера;

Кућни љубимац (пас, мачка и вретица) мора бити цијепљен против бјесноће од стране овлаштеног ветеринара како слиједи:
·       животиње су имале најмање 12 седмица на дан цијепљена;

·       датуму примјене цјепива не смије бити прије датума обиљежавања или читања транспондера.

Кућни љубимац (пас, мачка и вретица) морају бити попраћени:
ветеринарско здравственим цертификатом:
попуњеним и издатим од стране службеног ветеринара;
који документује алфанумерички код приказан на транспондеру или тетоважи, детаље о проведеним цијепљењима против бјесноће, детаље о тестирању крви;
валидан 10 дана од дана издавања од стране службеног ветеринара до момента прегледа на улазној тачки за путнике које је БиХ одредила. У случају бродског превоза период од 10 дана се продужује додатним периодом који одговара трајању путовања бродом.
4.      Кућни љубимац (пас, мачка и вретица) морају проћи кроз улазну тачка за путнике који је БиХ одредила. Власник, за вријеме уласка, мора контактирати надлежно тијело присутно на улазној тачки за путнике у сврхе документацијских и идентификацих провјера кућних љубимаца. 

КРЕТАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА КА БИХ ИЗ ЗЕМАЉА КОЈЕ НИСУ НАВЕДЕНЕ У ДОДАТКУ IV:

1.      Кућни љубимац (пас, мачка и вретица) морају бити ознаћене уградној транспондера;

Кућни љубимац (пас, мачка и вретица) мора бити цијепљен против бјесноће од стране овлаштеног ветеринара како слиједи:
·       животиње су имале најмање 12 седмица на дан цијепљена;

·       датуму примјене цјепива не смије бити прије датума обиљежавања или читања транспондера.


3.      Кућни љубимац (пас, мачка и вретица) морају бити подвргнути тесту титрације протутијела како слиједи:

·     подвргнуте неутрализирајућој титрацији антитијела барем једнакој 0,5 ИУ/мл проведеној на узорку који је узео овлаштени ветеринар барем 30 дана након вакцинације и три мјесеца прије увоза или провоза животиња;

тест се мора обавити у одобреној лабораторији.
Кућни љубимац (пас, мачка и вретица) морају бити попраћени:
ветеринарско здравственим цертификатом:
попуњеним и издатим од стране службеног ветеринара;
који документује алфанумерички код приказан на транспондеру или тетоважи, детаље о проведеним цијепљењима против бјесноће, детаље о тестирању крви;
валидан 10 дана од дана издавања од стране службеног ветеринара до момента прегледа на улазној тачки за путнике које је БиХ одредила. У случају бродског превоза период од 10 дана се продужује додатним периодом који одговара трајању путовања бродом.
5.      Кућни љубимац (пас, мачка и вретица) морају проћи кроз улазну тачка за путнике који је БиХ одредила. Власник, за вријеме уласка, мора контактирати надлежно тијело присутно на улазној тачки за путнике у сврхе документацијских и идентификацих провјера кућних љубимаца. 


ИЗУЗЕТАК

(1) Везано за број животиња које се премјештају

Када се премјешта више од 5 кућних љубимаца (пас, мачка и вретица) исти се морају подвргнути свим процедурама у складу са увозним процедурама. Молимо вас да се обратите info@vet.gov.ba за више информација.

(2) Везано за обиљежавање

БиХ одобрава кретање паса, мачака и вретица на своју територију уколико су обиљежени јасно читљивом тетоважом која је аплицирана прије 03.07.2011.

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб