Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине

Водич за увоз

Датум: 16.06.2019.

14.03.2014

1. Уколико се први пут региструје у Канцеларију за ветеринарство БиХ: посједовати валидно судско рјешење о обављању дјелатности за правне особе за све врсте пошиљки

2. Уколико се први пут региструје у Канцеларију за ветеринарство БиХ: посједовати валидну копију рјешења о испуњености ветеринарско - здравствених услова за рад објекта у који се увози пошиљка. У случају да објект подлијеже регистрацији или у случајевима када увозник није власник већ изнајмљује односно узима у закуп клаонице, складишта и друге објекте, обвезно мора приложити и овјерену копију уговора о закупу објекта - (наведена рјешења издају надлежна ентитетска министарства)

3. Уколико објект из којег се намјеравају увозити сировине и производи животињског поријекла није уписан у уписник Канцеларије за ветеринарство БиХ: поднијети захтјев за упис објекта у регистар Канцеларије за ветеринарство БиХ на једном од сљедећих образаца:


4. За све живе животиње и сировине које нису наведене у додатку II Правилника о условима увоза и провоза живих животиња, сировина, производа и нуспроизвода животињског поријекла, ветеринарских лијекова и хране за животиње у Босну и Херцеговину увозник је дужан поднијети захтјев за издавање рјешења о непостојању ветеринарско здравствених сметњи за увоз, на једном од сљедећих образаца:
5. Уколико добављач није уписан у регистар добављача пошиљки потребно је за истог поднијети захтјев за упис на сљедећем обрасцу:


6. Уз захтјеве из тачки 3. 4. и 5. доставља се и документација у складу са Правилником о условима увоза и провоза живих животиња, сировина, производа и нуспроизвода животињског поријекла, ветеринарских лијекова и хране за животиње у Босну и Херцеговину („Службени гласник БиХ“ број 57/12)

7а. Доказ о уплати накнаде за обраду захтјева за увоз и провоз -7б. Доказ о уплати накнаде за обраду захтјева за привремени увоз - уплатница

 

8. Доказ о уплати административне таксе (за Упис објекта у уписник) - уплатница

9. Уколико имате нејасноћа по питању увоза, а везаних за горе наведене ставке молимо вас контактирајте Уред за ветеринарство БиХ на бројеве телефона: 033/565-700; 033/565-711 и 033/565-712; 033/565-734

10.Уколико желите да провјерите да ли је издато одговарајуће рјешење за ваш поднецени захтјев молимо вас да контактирате Канцеларију за ветеринарство БиХ на бројеве телефона: 033/565-700; 033/565-703; 033/565-712 и 033/565-711

11. Уколико желите да пошаљете факс: 033/565-723 и 033/565-725

Министарство спољне трговине и економских односа
Канцеларија за ветеринарство
Босне и Херцеговине
Маршала Тита 9а/II
71000 Сарајево
Copyright © 2019
Веб развој : БитЛаб