Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Informativni letci o bolestima slinavki i šapu

Datum: 20.10.2022.

Europska komisija za slinavku i šap (EUFMD), organizacija koja predstavlja FAO, je u cilju podizanja svijesti javnosti na značaj prepoznavanja i ranog otkrivanja bolesti slinavke i šap i kuge malih preživara pripremila informativne letke namijenjene prvenstveno farmerima i veterinarima kao pomoćno sredstvo ranog prepoznavanja ove dvije bolesti kod domaćih životinja. S obzirom da je Bosna i Hercegovina država koja je službeno slobodna od slinavke i šapa i kuge malih preživara od strane Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH), upoznavanje farmera i veterinara sa osnovnim karakteristikama bolesti je od velikog značaja u cilju održavanja ovog statusa i eventualnog ranog otkrivanja prisustva ovih bolesti. Ovi informativni posteri su i prevedeni na mnoge jezike, uključujući i jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, a iste možete preuzeti na web stranici EUFMD-a, kao i ovdje na web stranici:

https://www.fao.org/eufmd/resources/leaflets-and-posters/en/

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab