Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of Bosnia and Herzegovina

Informativni letci o bolestima slinavki i šapu (translation is not available)

Date: 20.10.2022.

Evropska komisija za slinavku i šap ((EUFMD), organizacija koja predstavlja FAO, je u cilju podizanja svijesti javnosti na značaj prepoznavanja i ranog otkrivanja bolesti slinavke i šap i kuge malih preživara pripremila informativne letke namijenjene prvenstveno farmerima i veterinarima kao pomoćno sredstvo ranog prepoznavanja ove dvije bolesti kod domaćih životinja. S obzirom da je Bosna i Hercegovina država koja je službeno slobodna od slinavke i šapa i kuge malih preživara od strane Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH), upoznavanje farmera i veterinara sa osnovnim karakteristikama bolesti je od velikog značaja u cilju održavanja ovog statusa i eventualnog ranog otkrivanja prisustva ovih bolesti. Ovi informativni posteri su i prevedeni na mnoge jezike, uključujući i jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, a iste možete preuzeti na web stranici EUFMD-a, kao i ovdje na web stranici:

https://www.fao.org/eufmd/resources/leaflets-and-posters/en/

Ministry of Foreign Trade and Economic Relations
Veterinary Office of
Bosnia and Herzegovina
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web development : BitLab