Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Obavljena inspekcijska kontrola nad radom mljekare „MI 99“ d.o.o. iz Gradačca

Datum: 06.08.2021.

Dana 26.07.2021. godine, Inspekcijski tim Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine je po nalogu direktora UZV-a BiH Saše Boškovića izvršio kontrolu u objektu „MI 99“ d.o.o., Gradačac sa ciljem kontrole provođenja postupka certifikacije izvoznih pošiljki mlijeka i proizvoda od mlijeka iz objekata odobrenih za izvoz i neusaglašenosti po Izvješću o izvršenom inspekcijskom nadzoru Uprave za veterinu Republike Srbije nad radom pomenute mljekare od 20.07.2021. godine.

U Izvješću o izvršenom inspekcijskom nadzoru Uprave za veterinu Republike Srbije u objektu „MI 99“ d.o.o, Gradačac, navedeno je po 16 točaka različitih neusaglašenosti koje su uočenu u radu navedenog objekta, a koje su ujedno bile i predmet kontrole Inspekcijskog tima UZV-a BiH.

Po završenoj analizi svih navedenih taka, objekat „MI 99“ d.o.o., Gradačac je zadužen da u što kraćem roku dostavi  Uredu za veterinarstvo BiH Akcioni plan za uklanjanje uočenih neusklađenosti kako bi isti bio proslijeđen Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije/Upravi za veterinu, te  izvršena kontrola i provedba Akcionog plana od strane Uprave za veterinu Republike Srbije i Ureda za veterinarsvo BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab