Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Ravnatelj Ureda za veterinarstvo BiH u posjeti Veterinarskom fakultetu

Datum: 27.07.2021.


Ravnatelj Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine Saša Bošković sastaose danas sa dekanom Veterinarskog fakulteta u Sarajevu g. Muhamedom Smajlovićem.Tom prilikom razgovaralo se o izmjeni odluke o referentnim laboratorijima,  s posebnim naglaskom da će se u narednomperiodu intenzivnije raditi na poboljšanju međuinstitucionalne suradnje.


Ravnatelj Ureda za veterinarstvo BiH Saša Bošković i predstavniciVeterinarskog fakulteta izrazili su zadovoljstvo danas održanim sastankom, tesu najavili još intenzivniju suradnju u narednom periodu.


Ovom sastanku prisustvovali su i predstavnici Ureda za veterinarstvo BiHkao i predstavnici Veterinarskog fakulteta.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab