Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Naputak o provođenju plana praćenja i kontrole rezidua za 2021. godinu.

Datum: 08.06.2021.

U „Službenom glasniku BiH“, broj 31/21 je objavljen Naputak o provođenju plana praćenja i kontrole rezidua za 2021. godinu. Naputak možete preuzeti putem linka.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab