Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine

Naputak o provođenju monitoringa na prisutnost bruceloze kod goveda u Bosni i Hercegovini u 2020. godini

Datum: 22.06.2020.

Ovdje možete preuzeti Naputak o provođenju monitoringa na prisutnost bruceloze kod goveda u Bosni i Hercegovini u 2020. godini, kojim se prethodni Naputak broj 02-2-27-20-22-9/19 od 24.06.2019. godine, stavlja van snage.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Ured za veterinarstvo
Bosne i Hercegovine
Maršala Tita 9a/II
71000 Sarajevo
Copyright © 2019
Web razvoj : BitLab